คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆและการใช้งาน

คอมพิวเตอร์มีหลากหลายประเภทและมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรูปแบบในการทำงาน องค์กรจะดำเนินงานไปทางทิศทางไหน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันไปตามความต้องการในการใช้งานขององค์กรต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันก็มีรูปแบบมากมายให้เลือกใช้กันการประมวลผล

ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานการพิมพ์งานธรรมดา จนไปถึงการประมวลผลที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมากและมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรของเครื่องมาก บริษัทต่างๆมีความจำเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ใช่ว่าเรื่องอุปกรณ์ที่มีราคาที่สูงมาจะไม่ต้องจ่ายอื่นๆอีก

เป็นการเข้าใจผิดเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องบำรุงรักษาตลอดเวลา แล้วทำการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็ว อุณหภูมิ การใช้ทรัพยากร หรือจำนวน Slot ในเครื่อง ก็มีส่วนทั้งนั้นที่ทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือลดลง

อันดับแรกเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ใช้ในองค์กรที่มีความซับซ้อนในส่วนของ User เป็นจำนวนมหาศาล ยกตัวอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติ ธนาคาร หรือจะเป็นในส่วนของสายการบินต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงและมีความต้องการใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ เพราะมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาล 

อุปกรณ์ต่อมานั่นก็คือ มินิคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานในส่วนของ บริษัทที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีความซับซ้อนมาก ใช้องค์กรการศึกษา หรือองค์กรในส่วนของราชการสำนักงานต่างๆ ในส่วนนี้เองเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะรองลงมาจากแนวความคิด ถ้ามีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายที่ราคาสูงเช่นเดียวกัน การบำรุงรักษาก็จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิก็ไม่สำคัญอย่างยิ่ง 

ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นทั่วๆไปในยุคปัจจุบัน มีหน้าตาแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่น Desktop Computer Notebook อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ สามารถพัฒนาหรือปรับรูปแบบในการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ ในส่วนต่างๆเหล่านี้เรียกว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกใช้เพราะว่าในบริษัทต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทำงาน

นี่เองจึงเป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์ต่างๆและการใช้งานต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีการเลือกให้เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ ผ่านมือถือ