การพัฒนาคอมพิวเตอร์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การเติบโตและพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก คอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเช่นนี้เพราะการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองรวมถึงพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้มากขึ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายถูกผลิตขึ้นมา

และถูกพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ถูกย่อส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นใครในปัจจุบันก็สามารถพกพาในส่วนของสมาร์ทโฟนได้ นี่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้คน เพื่อให้ชีวิตผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการเข้ามาในส่วนของอุปกรณ์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ จึงทำให้มีการสานต่อไปสู่นวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยพัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น

มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ถูกพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ ถูกย่อส่วนใช้งานในส่วนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรกลหรือแม้แต่จะเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อสั่งงานเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน รวมทั้งสามารถพัฒนาในส่วนของสายงานผลิตได้ให้มีการควบคุมในส่วนของ Robot หรือในส่วนของหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือในสายงานผลิตนั้น ยังมีการพัฒนาอื่นๆอีกมากมายภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมแสงไฟหรือทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรลม นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์กรต่างๆ รวมถึงยังมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากมายเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ในองค์กรต่างๆจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีทีมวิจัยในการเขียนซอฟแวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานขององค์กรนั้นเพราะการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาจะทำให้องค์กรนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างที่พัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ ยังมีอุปกรณ์อีกนับหมื่นนับพันที่ถูกพัฒนาและถูกเพิ่มศักยภาพในการทํางาน สิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหยดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดผู้คนต่างๆมีความต้องการใช้สินค้าที่แตกต่างกัน นี่จะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาไปสู่หลายๆอย่างเพื่อให้คนสามารถมีชีวิตที่ต้องการได้ ด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นและอย่างที่ทราบกันว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาอุปกรณ์อีกมากมายเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์หรืออื่นๆอีกมากมายก็ถูกพัฒนาให้ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์

 

 

สนับสนุนโดย  ดูบอล