การใช้ loop มีดังนี้

การใช้ loop คือคำสั่งที่ใช้คำนวณ หรือ ปริ้นผลลัพธ์ที่มีการคิดซ้ำๆหลายๆรอบวนกันไปเรื่อยๆ เหมือนชื่อเครื่องมือ คือเป็น loop นั่นเอง ซึ่งช่วยเหลือและประหยัดเวลาได้มาก ไม่ต้องเขียนโค้ดเดิมซ้ำๆหลายๆรอบ

ทีนี้การใช้ Loop โดยทั่วไปนั้นคงไม่ยากเท่าไหร่นัก แต่การใช้ Loop ซ้อน Loop จะเป็นอย่างไรนั้น มาลองทำความรู้จักกันซักเล็กน้อย

ตัวอย่างที่เราจะนำเสนอนี้คือการ ปริ้นข้อมูลนับเลข 1-5 จำนวน 10 ครั้ง อธิบายก็คือ เราบอกว่า $i เริ่มต้นที่ 0 และนับตัวมันเองเพิ่มขึ้นทีละ 1 จนครบ 10 โดยที่การทำงานภายใน 1-10 นี้คือการนับตัวเองของ $j ให้เริ่มที่ 1 และนับไปเรื่อยๆ จนครบ 5 เมื่อมันนับตัวเองครบ 5 แล้วก็จะมานับ 1-5 นี้ให้ครบภายนอก (ตัว $i) ให้ได้ 10 ครั้งนั่นเอง

<?php 

    for($i=0; $i<10; $i++){

        for($j=1; $j<=5; $j++){

            echo $j.” “;

        }

        echo”<br>”;

    }

?>

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

แบบนี้เป็นต้น ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับอะไรที่มัน advance เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยกันดีกว่า นั่นคือ Foreach มันก็คือหนึ่งในการใช้ Loop นั่นเอง เพียงแต่ว่าคราวนี้มันจะ advance ตรงที่เอา array มาร่วมด้วย array คือกลุ่มข้อความชุดที่มีหลายๆไอเทมใน 1 array บางครั้งใน array อาจมีข้อมูลมากมาย เราจึงใช้ loop ในการไปดึงข้อมูลแต่ละตัวใน array มาแสดงผลและวนลูปไปเรื่อยๆจนครบสมาชิกใน array หรือตามแต่เงื่อนไขที่จะตั้ง นั่นเอง เช่น

$str = [“ถนนพระรามหนึ่ง”, “ถนนพระรามสอง”, “ถนนพระรามสาม”, “ถนนพระรามสี่”, “ถนนพระรามห้า”];

Foreach ($str as $data){

Echo $data;

}

ผลลัพธ์ที่ได้ที่หน้าเว็ป ก็จะไปดึงข้อมูลทุกตัวใน array $str มาแสดงทีละตัว ดังนี้  ถนนพระรามหนึ่ง”, “ถนนพระรามสอง”, “ถนนพระรามสาม”, “ถนนพระรามสี่”, “ถนนพระรามห้านั่นเอง ซึ่งรอบที่ for loop ทำงานก็คือตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดใน array ทีนี้ถ้าเราอยากกำหนดให้ดึงข้อมูลมาเพียงแค่ 3 ข้อมูล จากสมาชิกทั้งหมด 5 ข้อมูลล่ะ

$str = [“ถนนพระรามหนึ่ง”, “ถนนพระรามสอง”, “ถนนพระรามสาม”, “ถนนพระรามสี่”, “ถนนพระรามห้า”];

    for($i=0 ; $i < 3 ; $i++){

        echo”<br>”.$str[$i];

    }

เพียงเท่านี้ข้อมูลก็จะแสดงเพียงสามรายการ นั่นคือถึง ถนนพระรามสามนั่นเอง