Social Media และการทำธุรกิจ

ในยุคสมัยที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้ผู้คนต่างๆติดต่อสื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้น ผู้คนในโลกออนไลน์สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงส่งต่อความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้คอมเป็นอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเข้าสู่ในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของคน จำนวนมากๆให้มีการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งหากันและกัน และยังสามารถส่งข้อความต่างๆอย่างเดียวทำรวมไปถึงกันคุยกันผ่านการ callโดยใช้เสียง หรือแม้แต่จะเป็นการ Video Call 

จำนวนผู้ใช้งาน Social Media ในประเทศไทยมีจำนวนหรือตัวเลขค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใช้ในวัยไหน ก็จะมีในส่วนของรูปแบบโซเชียลเป็นของตัวเองที่ใช้ติดต่อสื่อสารกลุ่มคนที่ตัวเองรู้จักหรือต้องการจะสนทนาด้วย ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีการติดต่อสื่อสารกันในยุคปัจจุบันใช้ Social Media ในการส่งต่อองค์ความรู้และเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

ด้วยการเติบโตในประเทศไทยใน Social Media มีอยู่ประมาณ 50 ล้าน ID รวมๆหลายๆโซเชี่ยลมีเดียเข้าหากัน แต่ Social Media ที่มีการเติบโตมากที่สุด ก็คือ Facebook ที่มีอยู่ถึง 30 ล้าน ID นี่เองคือปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างเยอะ เพราะ Social Media มีผู้ใช้จำนวนมากและผู้ใช้เหล่านี้ก็สามารถที่จะมีกำลังซื้อสินค้าต่างๆได้

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะในการเติบโตต่างๆหรือค้นหากลุ่มลูกค้าต่างๆก็ค่อนข้างง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะมีส่วนในของการโฆษณาของแอปพลิเคชันเข้ามารองรับสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจที่จะลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำธุรกิจและก็คือการหากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับจุดมุ่งหมายสูงสุด จึงจะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถเติบโตไป

นี่จะเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน รวมถึงทำธุรกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน Social Media ก็มีในส่วนของการติดต่อสื่อสารการนำเสนอสินค้าต่างๆและบริการต่างๆให้เหมาะสม แล้วอย่างไรก็ตามยังมีอีกทั้งในส่วนของ influencer ผู้นำทางสังคมหรือผู้ที่กำหนดทิศทางทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น influencer ใน Social Media ต่างๆ

หากมีการนำเสนอสินค้าที่คล้ายๆกันหรือรูปแบบเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันจะสามารถดึงดูดใจกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียให้มีความสนใจในสินค้าชิ้นนั้น นี่คือเหตุผลในการทำ Social Media ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นส่งผลในด้านบวกเพิ่มกำลังการซื้อของกลุ่มลูกค้าในโลกออนไลน์ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น

ก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สี่เหลี่ยมต่างๆมีเครื่องมือขึ้นมารองรับการโฆษณามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น Facebook Ads ที่คุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ว่ากลุ่มลูกค้าคุณจะเป็นใครแล้วก็มีรายได้เท่าไหร่ค่อนข้างละเอียดและเจาะจงพอสมควรในการพัฒนาการทำงาน 

 

สนับสนุนโดย  สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ํา